Dienst Terugkeer en Vertrek

De DT&V regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Samen met andere overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties streeft de DT&V ernaar dat vreemdelingen zo veel als mogelijk zelfstandig en met perspectief terugkeren. De medewerkers handelen zorgvuldig en met respect voor de waardigheid van de vreemdeling. Uitgangspunt is dat de vreemdeling altijd de kans heeft om vrijwillig te vertrekken, met of zonder hulp van de DT&V

Alle publicaties van Dienst Terugkeer en Vertrek
  • DT&V
    Bekijkt u het eens van een andere kant! De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) leerde, door zijn gevoelige werk, hoe belangrijk dit is en vaak de sleutel tot succes. Oók voor de dienst. Verkiezing Beste Overheidsorganisatie  Vanaf 17 april gaat de Verkiezing van de beste Overheidsorganisatie weer van start. De winnaar van vorig jaar was...