Jacob Janssen

Onderzoeker Energietransitie TNO

Jacob Janssen is onderzoeker energietransitie bij TNO. Hij is opgeleid als natuurkundige en econometrist, en gepromoveerd als klimaateconoom. In zijn werk richt hij zich de laatste jaren met name op de markt voor warmtenetten en de integratie met elektriciteit en koeling. Om een betaalbare en duurzame warmtevoorziening mogelijk te maken, probeert hij de relevante technische kennis breed toegankelijk en gemakkelijk bruikbaar te maken, zodat innovatie beter tot zijn recht komt en consumenten beschermd worden tegen het monopolie van de exploitant. Daarbij leert hij veel van hoe dit in andere landen is georganiseerd.

Alle publicaties van Jacob Janssen