Jan F. Schrijver

Bestuurskundige, gepensioneerd ambtenaar van Binnenlandse Zaken

Jan Schrijver was werkzaam in het bestuursbeleid en innovatieve beleidsvorming. Schrijver promoveerde in 2015 op "De Omwenteling die niet kwam, een verkenning van het bestuursbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken 1969 - 2009".

Alle publicaties van Jan F. Schrijver
 • In de positionering tussen politiek en burgerij verdient de ambtenaar een eigen plaats, waarbij een eigen esprit de corps, normenstelsel en uiteindelijk tuchtrecht binnen de beroepsgroep passen. Op 14 september leverde de 82-jarige kinderarts Rupino Griffioen zijn laatste inspraakbijdrage (in een lange reeks, veel over erfpacht, maar ook andere onderwerpen) voor de Amsterdamse gemeenteraad. Hier...
 • Deel 2
  De gemeente Amsterdam vult het participatieproces in via co-creatie, maar in de praktijk is werkelijke burgerparticipatie maar schijn, zegt Jan Schrijver. In deel 1 schetste Schrijver de problemen in de Amsterdamse bestuurscultuur aangaande participatie en beschrijft hij het beoordelingskader om burgerparticipatie onder de loep te nemen. Vandaag in het tweede deel bespreekt Schrijver enkele praktijkvoorbeelden...
 • Deel 1
  De gemeente Amsterdam vult het participatieproces in via co-creatie, maar in de praktijk is werkelijke burgerparticipatie maar schijn, zegt Jan Schrijver. In deel 1 schetst Schrijver de problemen in de Amsterdamse bestuurscultuur aangaande participatie en beschrijft hij het beoordelingskader om burgerparticipatie onder de loep te nemen. In het tweede deel, dat donderdag verschijnt op platform...
 • Marsroute naar een ander regeerakkoord
  De kans is groot dat het komende regeerakkoord weer in elkaar geknutseld wordt alsof ‘Den Haag’ bepaalt én uitvoert, en dus volledig beslissingsmacht heeft. Den Haag heeft die macht slechts bij een beperkt aantal kwesties. Bij de talrijke complexe vraagstukken, waarbij veel partijen betrokken zijn, is een andere aanpak nodig. Niet een deal inhoudelijk dichttimmeren...
 • It’s the culture, stupid!
  Amsterdam is de grootste stad van het land. En dan zou je mogen verwachten dat de bestuurskwaliteit daar ook op orde is. Politieke partijen hebben een royaal arsenaal aan hoog opgeleide en creatieve leden om uit te putten voor raadsleden en bestuurders en het ambtelijk apparaat is groot en hoog ingeschaald. Toch kom je er...