30 oktober 2017 , Werkspoorkathedraal

Dag van de Stad

Utrecht

Op maandag 30 oktober vindt in Utrecht de Dag van de Stad plaats: een bijeenkomst voor iedereen die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. De dag wordt georganiseerd door G32 en G4, de ministeries van BZK, EZ, I&M, VWS, SZW, OCW en V&J, de VNG, Platform31 en VNO-NCW. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar.

De Dag van de Stad richt zich op crossovers in samenwerking omdat stedelijke vraagstukken een integrale manier van werken vragen. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om de triple helix samenwerking tussen stedelijke regio’s en rijksoverheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen en nieuwe vormen van multi-level governance te etaleren en daarop te reflecteren. Dat kan gedurende het openbare programma met meer dan honderd inhoudelijke sessies, maar ook in het aparte bestuurdersprogramma waar bestuurders van steden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de nieuwe bewindspersonen elkaar treffen.

Op de dag worden de belangrijkste recente wetenschappelijke inzichten en beste actuele praktijkvoorbeelden van onder meer City Deals, Proeftuinen, LivingLabs en Centres of Expertise met elkaar gedeeld. Daarnaast is er alle ruimte om te netwerken. Op de hoofdpodia zijn last lectures van de belangrijkste sprekers én first lectures van jong toptalent over stedelijke ontwikkeling uit binnen- en buitenland. In themapaviljoens komen de grote opgaven voor steden en stedelijke regio’s van de komende decennia aan bod.

Voor meer informatie, kijk op dedagvandestad.nl. Reserveer in elk geval alvast 30 oktober in uw agenda.