11 juni 2019 16.30 uur , Glazen Zaal, Den Haag

Op het snijvlak van publiek en privaat

Reuring!Café

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen en Arcadis de 94ste editie van Reuring!Café aan. Het thema:

het snijvlak publiek-privaat

Werken en samenwerken op het snijvlak van publiek en privaat bieden kansen, maar brengen soms ook problemen met zich mee. Welke problemen zijn dat, verstaan beide werelden elkaar goed genoeg en spreken zij dezelfde taal? Komen de doelen van beide werelden bovendien genoeg overeen en hebben zij elkaar écht nodig om die doelen te bereiken? Hoe creëer je waarde op een dergelijk snijvlak en in hoeverre vindt die waardecreatie al plaats?

Er zijn veel organisaties die in de wisselwerking tussen publiek en privaat functioneren. Sommige organisaties vanuit de publieke sector, andere organisaties vanuit de private sector. Er zijn echter ook organisaties die zelf onderdeel zijn van dat snijvlak. Denk aan publieke organisaties met een markt-aanpak, of private organisaties met publieke aandeelhouders. In deze editie van Reuring!Café gaan de bankgasten, host en debatleider in op de spanningen en kansen van werken op het snijvlak publiek-privaat. Ze gaan op basis van eigen ervaringen in op de strijd tussen belangen en hebben zowel aandacht voor daar waar het schuurt, als daar waar het versterkt.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Host is Carolien Gehrels, Europees directeur Big Urban Clients bij Arcadis.

De bankgasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Dick Benschop, president-directeur bij Schiphol
  • Frits van Bruggen, hoofddirecteur bij de ANWB
  • Dorine Burmanje, voorzitter Raad van Bestuur bij het Kadaster
  • Roger van Boxtel, president-directeur bij de Nederlandse Spoorwegen

Meld je nu aan!

Datum: 11-06-2019
Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag
Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur
Indische rijsttafel na afloop!