09 juli 2019 15.30-17.00 uur , BZK

Verzelfstandiging van overheidstaken

Online tentoonstelling

Het debat over de verzelfstandiging van overheidstaken kent een lange geschiedenis, van een uitbreiding van het aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo) tot het inkaderen van bevoegdheden via wet- en regelgeving. Wat kunnen we leren van de pogingen die de afgelopen 30 jaar zijn gedaan om verzelfstandiging goed te regelen? De online tentoonstelling Verzelfstandiging van overheidstaken: organisaties op afstand van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft antwoord op deze vraag.

Verzelfstandiging van overheidstaken is na Regionaal Bestuur en 50 jaar modernisering Rijksdienst de derde tentoonstelling in een reeks die BZK organiseert over thema’s die voor het ministerie van belang zijn. Met deze reeks wil het ministerie een deel van haar archief digitaal ontsluiten en duiden. De tijdlijn in Verzelfstandiging van overheidstaken begint met de oratie van professor Scheltema, die de term in 1974 introduceerde. In de jaren daarna werd het onderwerp steeds actueler. Maar wat betekende het voor de ministeriële verantwoordelijkheid? En welke organisaties betrof het? Het zbo-veld bleek heel gevarieerd te zijn. De Kaderwet zbo’s uit 2007 beoogde ordening, harmonisatie en meer helderheid over verantwoordelijkheden. De tijdlijn van de tentoonstelling eindigt met de tweede evaluatie van de Kaderwet uit 2018.

Programma
Directeur Ambtenaar en Organisatie Marc Allessie en directeur-generaal Overheidsorganisatie Marieke van Wallenburg zullen de tentoonstelling openen. Als curator zal Marjanne Sint (oud-SG VROM en oud-directeur Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening BZK) het belang van de collectie duiden. Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht bij de Vrije Universiteit Sjoerd Zijlstra zal een reflectie op de verzelfstandiging van overheidstaken verzorgen. Tevens zal een eerste exemplaar van de publicatie Zbo’s tussen droom en werkelijkheid worden overhandigd.

De opening van Verzelfstandiging van overheidstaken vindt plaats op 9 juli aanstaande bij het ministerie van BZK, in het auditorium. U kunt zich aanmelden door dit formulier in te vullen. Vanaf 10 juli aanstaande is de tentoonstelling te bezichtigen op www.kennisopenbaarbestuur.nl.