Amsterdam Nieuw-West biedt jongeren perspectief

Interview met bestuurscommissievoorzitter Achmed Baâdoud - deel 1

In 2010 zijn de stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp samengevoegd in het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Dit stadsdeel kende tot voor kort veel problemen, zoals leegstand, een hoge werkeloosheid, integratieproblemen en criminaliteit. De voorzitter van de bestuurscommissie van Amsterdam Nieuw-West, Achmed Baâdoud, vertelt hoe deze problemen worden aangepakt. Een interview in twee delen.

Amsterdam Nieuw-West stond bekend als probleemwijk, aldus Baâdoud. ‘We hadden te maken met een achterstand in de kwaliteit van woningen en de openbare ruimte, leegstand, veel werkeloosheid, mensen met geen of lage kwalificaties, integratieproblemen, mensen die de Nederlandse taal niet beheersen, veel criminaliteit en groepen overlastgevende jongeren. Als bestuursvoorzitter van stadsdeel Amsterdam Nieuw-West kun je dan niet achterover leunen.’

‘De verbinding tussen verschillende culturen is de kracht van Nieuw-West’

Wat heeft u gedaan om al deze problemen aan te pakken?
‘Ik probeer het altijd dicht bij mijzelf te zoeken. Mijn ouders zijn ooit van Marokko naar Nederland gekomen om mij en mijn broers en zussen een beter bestaan te geven. Dat is ook wat de bewoners hier willen. Over de problemen in Amsterdam Nieuw-West zijn we met de bewoners in gesprek gegaan en zo is het programma Meedoen werkt ontstaan. Vanuit het programma Meedoen werkt helpen wij de bewoners hun talenten te benutten en stimuleren we integratie en participatie.’
‘In ieder mens schuilt talent om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Iedere bewoner maakt onderdeel van onze samenleving uit. We zetten vanuit het stadsdeel dus sterk in op het bieden van perspectief. Tegelijkertijd stellen we ook duidelijke grenzen.’
‘In dit stadsdeel komen veel nationaliteiten en culturen samen. Dat geeft soms wrijving. Maar de verbinding tussen de verschillende culturen is ook de kracht van Nieuw-West. We kunnen laten zien dat we hier met al die culturen samen leven, wonen en werken. We zijn er nog niet, maar hebben wel belangrijke stappen gezet.’

Kunt u wat meer vertellen over de verschillende onderdelen van het programma Meedoen werkt?
‘Onder Meedoen werkt vallen verschillende projecten en initiatieven. Eén ervan is het Werkpunt. Iedereen die op zoek is naar werk, kan er binnen lopen. De medewerkers van het Werkpunt begeleiden mensen intensief bij het vinden van een stage, werkervaringsplek of betaalde baan. Omdat in dit stadsdeel veel mensen weinig tot geen kwalificaties hebben en weinig werkervaring, lukt het niet altijd om meteen betaald werk te vinden. Dan wordt er eerst voor een onbetaalde activiteit gezorgd. De bedoeling is dat onbetaalde activiteiten leiden tot betaald werk. Zo worden op de markt en in het winkelcentrum vrijwilligers ingezet als gastheer en gastvrouw. Een win-winsituatie. De ondernemers zijn er blij mee omdat hun bezoekers ontvangen worden en zich welkom voelen. Ook geeft het hun een veilig gevoel. Voor de vrijwilligers, die vaak nauwelijks hun huis uitkomen, betekent het dat ze mee kunnen doen in de buurt en uit hun sociaal isolement komen. Bovendien doen zij werkervaring op en zeggen de ondernemers toe bij openstaande vacatures te kijken of de vrijwilligers geschikte kandidaten zijn. Op deze manier heeft een groot aantal mensen inmiddels een vaste baan gevonden.’

‘Wanneer jongeren de keuze voorgelegd krijgen, kiezen ze voor school of werk’

‘Ook leiden we vrijwilligers op tot verkeersregelaar. We kregen veel klachten over de verkeersveiligheid bij scholen. Ouders vroegen om meer toezicht, zodat hun kinderen veilig naar school kunnen. Daar hadden we geen middelen voor. Wel bestond de mogelijkheid om mensen op te leiden tot verkeersregelaar. We hebben de mensen die over de veiligheid klaagden de opleiding aangeboden en gevraagd wie van hen dat wilde doen. De verkeersveiligheid rond scholen is met de komst van de verkeersregelaars aanzienlijk verbeterd. En van de inmiddels 140 mensen die zijn opgeleid, hebben 90 een vaste betaalde baan gevonden. Een soortgelijk initiatief is er ook voor preventiemedewerkers, die helpen woninginbraken te voorkomen en de veiligheid van de buurt te vergroten.’

Het zijn mooie voorbeelden. Hoe bereikt u de mensen in de buurt? En hoe zorgt het Werkpunt voor voldoende stage- en werkplekken?
‘Inmiddels is Werkpunt bij veel bewoners bekend. Mensen komen uit zichzelf binnen lopen, maar ook gaan de medewerkers van het Werkpunt de straat op. We hebben bijvoorbeeld een bekende Nederlands-Marokkaanse acteur op een scooter laten rondrijden. Veel jongeren in Nieuw-West zijn fan van deze acteur. Een flink aantal van hen heeft hij achterop zijn scooter naar het Werkpunt gebracht.’
‘Wat betreft de stage- en werkplekken zijn we vooral afhankelijk van de ondernemers in Nieuw-West. Die moeten we aan ons binden. Dat pakken we op een pragmatische manier aan. We werken in het stadsdeel nauw met de ondernemers samen. De economische visie en het bestemmingsplan hebben we in samenspraak met de ondernemers vastgesteld. Wij bieden de ondernemers de mogelijkheid om te agenderen wat zij belangrijk vinden. In ruil daarvoor vragen we hen om stage- en/of werkplekken beschikbaar te stellen. ‘
‘Een ander onderdeel van Meedoen werkt is het project Pak je Kans. Het is bedoeld voor jongeren die uit detentie komen. Jeugdcriminaliteit en groepen overlastgevende jongeren vormden voorheen een groot probleem. In 2006 hadden we te maken met meer dan twintig groepen overlastgevende jongeren. Daar zat van alles tussen, van zware criminaliteit tot hinderlijk gedrag. In 2011 waren dat nog dertien groepen. Nu in 2016 zijn het er nog twee.’

Hoe is dat gelukt?
‘We gaan met hen in gesprek. Zo ontdekten wij dat de meeste jongeren die uit detentie komen geen woonadres hebben. Dat maakt het voor hen onmogelijk om een opleiding te volgen of om te werken. Het is dus niet vreemd dat een groot deel van hen weer snel de fout ingaat. De meesten jongeren willen echter een bestaan opbouwen. Wanneer ze de keuze voorgelegd krijgen, kiezen ze voor school of werk. Zijn de jongeren gemotiveerd, dan helpen we ze daarbij. Met het programma Pak je Kans bieden we de jongeren werk aan via het Werkpunt en indien nodig ook huisvesting. Voor de huisvesting hebben we voormalige dienstwoningen beschikbaar gesteld. Daar kunnen ze één jaar lang gebruik van maken. De voorwaarde is wel dat ze een baan accepteren. Ook moeten zij zich aan een aantal regels houden.’
‘Pak je Kans heeft geresulteerd in de begeleiding van ruim 400 jongeren, waarvan 50 meisjes. Voor de meisjes ziet het ondersteuningsprogramma er wat anders uit omdat zij doorgaans te maken hebben met andere problematiek, zoals misbruik of loverboys. Van de ruim 350 jongens die meedoen aan Pak je Kans, is 55 procent goed uitgestroomd naar opleiding of werk. We hebben momenteel zelfs een wachtlijst van jongeren die voorheen overlast bezorgden, maar nu aangeven dat ze willen werken. Het programma Pak je Kans is vanwege de successen momenteel ook voorgelegd aan de Gemeenteraad om in andere stadsdelen van Amsterdam uit te rollen.’

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Lynn van der Velden
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*