Corona-aanpak behoeft meer professioneel en maatschappelijk maatwerk

Special State of Science

Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, trekt prikkelende lessen uit de corona-aanpak, met nadruk op de zorg.

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) brengt een serie video’s uit, genaamd Special State of Science. In deze video’s gaan hoogleraren bestuurskunde in op de lessen die we kunnen trekken uit de Covid-19-crisis.

Aan de hand van concrete casuïstiek laat zij zien dat we in een te eenzijdig en te centralistisch corona-regime terecht gekomen zijn. Covid-19 protocollen en generieke RIVM-richtlijnen zijn zo dwingend geworden dat we het gevoel voor verschil, maatwerk en context verloren zijn. Ten eerste wordt met de nadruk op de eenzijdige pandemiebestrijding miskend dat professionals met dilemma’s om kunnen gaan, en dat professionals ter plekke afwegingen kunnen maken. Ten tweede wordt het perspectief van de patiënt te weinig meegenomen en wordt te weinig aan echte ‘shared decision making’ gedaan. Ten derde verschuilen we ons te zeer achter algemene richtlijnen, zoals die van het RIVM, waardoor het belang van professionele ruimte miskend wordt. Ten vierde vergeten we dat afwegingen in de zorg ook maatschappelijk zijn, dat er regionale en lokale verschillen zijn, en dat lokale netwerken verschil kunnen maken. Laten we oppassen voor verdere centralisatie – laten we de ‘autoritaire verleiding’ weerstaan. En laten we hier lessen uit trekken, ook bestuurskundige lessen.

*Zie OMOOC.nl voor colleges en webinars in tijden van de coronacrisis en de website van de Vereniging voor Bestuurskunde voor meer informatie over de Special State of Science reeks.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*