Benut de kansen van de nieuwe digitale golf


Het tijdperk van de nieuwe digitale golf is in volle gang. Termen als Internet of Things, cloud, en blockchain worden steeds belangrijker en stuwen maatschappelijke verandering voort. Deze tweede golf biedt kansen voor zowel overheidsorganisaties als de bedrijven waarmee zij samenwerken. Om mee te gaan in deze gedigitaliseerde informatiemaatschappij zijn aanpassingsvermogen en een goede voorbereiding noodzakelijk.

Digitalisering houdt vandaag de dag meer in dan documenten converteren van papier naar digitaal of het optimaliseren en automatiseren van processen. De nieuwe digitale golf, die wordt aangedreven door technologische trends, staat aan de basis van de revolutie in B2G-sectoren. Om ook in de toekomst toegevoegde waarde te blijven leveren en de bestaanszekerheid te garanderen, is het essentieel dat organisaties nadenken over de eigen fundamentele structuren en over nieuwe digitale businessmodellen.
Het bijbenen van de gedigitaliseerde informatiemaatschappij zal voor gevestigde organisaties een grotere uitdaging vormen dan voor startups. Waar startups ‘digital born’ zijn en makkelijk nieuwe koppelingen en integraties maken, lopen gevestigde organisaties tegen vastgeroeste infrastructuren en filosofieën aan die al jaren meegaan. Het vergt veel toewijding om hier verandering in aan te brengen. Dit is complex en gaat veelal gepaard met forse investeringen in tijd en middelen. Toch is afwachten voor deze organisaties geen optie en doen zij er verstandig aan nu actie te ondernemen.

Technologische trends
Technologische trends staan aan de wieg van de nieuwe digitale golf. De continue ontwikkeling van technologie en het effect daarvan op onze maatschappij zorgen voor veranderende gebruikersbehoeften. Zo vinden gebruikers het tegenwoordig steeds minder nodig om zaken fysiek te bezitten. Zij maken voor het beheren en consumeren van bijvoorbeeld muziek en films liever gebruik van platformen als Spotify en Netflix. De inzet van streaming services als een soort informatiebroker vertegenwoordigt een trend die inmiddels ook in de softwarewereld is opgepikt.
Een ander voorbeeld ligt in de ‘mobiele revolutie’ waarbij mobiel gebruik de plaats inneemt van de pc-werkplek. Met de komst van mobiele apparaten ontstaan nieuwe verwachtingen en gebruiksmodellen. Bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen geldt dan ook de regel ‘mobile first’. De ingrijpende verschuiving van informatiebeheer op de pc naar informatiebeheer in de cloud stelt organisaties eveneens voor flinke uitdagingen. De cloud vormt daarbij niet meer het alternatief, maar is volwassen geworden en is juist de standaard. Door dit soort ontwikkelingen komt het traditioneel informatiemanagement ter discussie te staan.
Een andere belangrijke ontwikkeling om rekening mee te houden in de nieuwe digitale golf betreft de regulering omtrent informatiemanagement. Technologie zal namelijk aan steeds meer regels, wetgevingen, en EU-richtlijnen moeten gaan voldoen. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties zich bijvoorbeeld houden aan de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR). Ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid in combinatie met onder andere eerdergenoemde trends, zorgen er dus voor dat gebruikers andere eisen stellen dan voorheen. Met dit in het achterhoofd is het belangrijk dat toepassingen flexibel en continu doorontwikkeld worden. Om te profiteren van de nieuwe digitale golf is de juiste technologie dan ook doorslaggevend.

Platformdenken in opmars
Het is aan de betreffende sectoren om te voldoen aan de wens van de gebruiker. Daarbij rijst de vraag hoe deze kwestie aan te pakken en uitdagingen om te draaien in kansen. Een oplossing is te vinden in de vorm van een generieke infrastructuur waarin informatie gebundeld wordt en eenvoudig te beheren is. Het gaat hier vooral om het contextgevoelig ontsluiten van informatie, zodat een professional in staat gesteld wordt om zelfredzaam, duurzaam en verantwoord te handelen. Het inzetten van informatiemanagementtechnologie maakt daarnaast het integreren van verschillende informatiebronnen en componenten, zoals ERP-, CRM-, of ECM-systemen, mogelijk. Deze aanpak biedt niet alleen medewerkers de kans effectief te werk te gaan, maar is ook voordelig richting partners in de keten waar informatie slim gedeeld mee moet worden. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de B2G-sector waar gemeentes steeds meer samenwerken met maatschappelijke partners. Een platform brengt hier vraag en aanbod digitaal samen en levert daarmee toegevoegde waarde voor alle partijen op.
Technologische trends en maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat snelheid geboden is. Organisaties doen er verstandig aan informatiebeleid hoog te verankeren. Ga op zoek naar een slimme manier om informatie te bundelen, waar zowel medewerkers als partners in de keten baat bij hebben. Draai uitdagingen om in kansen en wees daarbij creatief in het omarmen van digitale mogelijkheden.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Dimitri Palmen
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*