Kom over de brug met voorbeelden van knellende EU-regelgeving!

Ondersteuning voor lokale en regionale overheden bij implementatie van Brusselse regels

Over Europa decentraal
Kenniscentrum Europa decentraal helpt decentrale overheden al sinds 2002 met het correct uitvoeren van Europees recht en beleid. Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk krijgen van het kenniscentrum antwoord op vragen over Europese wet- en regelgeving. Dat doen wij onder andere door middel van een nieuwsbrief, een actuele website en een Helpdesk. Europa decentraal is een onafhankelijk kenniscentrum en is opgericht door het ministerie van BZK, de VNG, de UvW en het IPO.

Europese regels hebben grote invloed op de dagelijkse praktijk van decentrale overheden. Denk maar aan de Europese vogel- en habitatrichtlijn, die van invloed kan zijn op bouwprojecten. Of aan het verlenen van subsidie aan ondernemingen, waarbij overheden rekening moeten houden met de staatssteunregels. Europese regels zorgen onder andere voor een interne markt en vrij verkeer. Maar soms kunnen deze regels elkaar overlappen of complex zijn, waardoor ze als knellend ervaren worden.

Waar knelt het dan precies? Tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap, dat op 30 juni afliep, heeft kenniscentrum Europa decentraal vraagstukken geïnventariseerd waar lokale en regionale overheden in de praktijk tegenaan lopen bij het toepassen van Europese regels. Het kenniscentrum kreeg deze opdracht toegewezen door het ministerie van BZK in het kader van de Urban Agenda for the EU (UAEU) en het traject voor betere regelgeving van de Europese Commissie. De inventarisatie omvatte vraagstukken die spelen op het gebied van de UAEU, waarbij de focus ligt op de invloed van Europa op steden en regio’s. Denk aan huisvesting, circulaire economie, digitale transitie, innovatieve publieke aanbestedingen, etcetera.
De resultaten zijn vervat in Bridge!, een virtuele stad waarin Europeesrechtelijke vraagstukken ‘tot leven’ komen. In Bridge! worden negen voorbeelden van vraagstukken gegeven waar lokale en regionale overheden tegenaan lopen bij het implementeren van Europese regelgeving in hun praktijk. Hoe slaan we een brug tussen die uitvoeringspraktijk en Brusselse regels? Europa decentraal helpt decentrale overheden om de Europese regels beter te begrijpen en optimaal toe te kunnen passen. Maar dat neemt niet weg dat sommige regels simpelweg niet goed blijken uit te werken in de praktijk.

Lokale appelboer
Een voorbeeld uit Bridge! is Local4Local. De enthousiaste appelboer Johan woont aan de rand van een stad en brengt zijn appels wekelijks naar een veiling 100 km verderop. Zijn droom is om de appels ook in zijn eigen stad te gaan verkopen, wat bijdraagt aan diverse Europese doelstellingen: lokale afzet van landbouwproducten, verduurzaming van de landbouw en het milieu en het stimuleren van lokaal ondernemerschap.
Om zijn productie- en leveringsproces aan te passen, heeft hij hulp nodig van een adviseur. Deze wil de provincie graag voor hem vergoeden, het sluit immers aan op Europees beleid. Maar de gemeente kan maar een beperkt bedrag aan steun verlenen en moet anders lange staatssteunprocedures volgen, wat wel achttien maanden kan duren. Zowel de provincie als de appelboer raken ontmoedigd om de appels op de lokale markt te verkopen.

Vraagstukken
De andere voorbeelden uit Bridge! zullen de komende maanden op dit platform besproken worden. Herkent u de voorbeelden? Of komt u in uw werk bij een gemeente, provincie of waterschap wel eens regels tegen die te complex of onuitvoerbaar lijken te zijn? Kom daar dan vooral mee over de brug en maak een melding in ons Signaleringsloket
.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Lycke van Leusden
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*