Landen vergelijken: de coronacrisis en het institutionele filter

Special State of Science

Frank Hendriks, hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University, verkent de relatie tussen het coronavirus en de corona-aanpak, in Nederland en elders.

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) brengt een serie video’s uit, genaamd Special State of Science. In deze video’s gaan hoogleraren bestuurskunde in op de lessen die we kunnen trekken uit de Covid-19-crisis.

Via een internationaal vergelijkende analyse kan namelijk inzichtelijk worden gemaakt waarom de aanpak in het ene land zo verschilt van die in het andere land, qua woorden, daden en maatregelen. Die verschillen kun je verklaren door een zogenoemd ‘institutioneel filter’: een combinatie van nationale culturen, staatstradities en leiderschapsstijlen. Voor nationale culturen maakt Hendriks gebruik van de culturele dimensies van Geert Hofstede, bijvoorbeeld de mate waarin een land een cultuur heeft van het accepteren van onzekerheid en van hedonisme. Daar waar die cultuur steker is, zoals in Nederland en Zweden, zijn de maatregelen minder streng. Voor staatstradities maakt Hendriks gebruik van vier bekende tradities: de Westminster, Napoleontische, Rijnlandse en Scandinavische tradities. In Nederland, dat een Rijnlandse traditie heeft met enkele Napoleontische elementen, staat het samenwerkend en samenhangend zoeken naar draagvlak centraal. Dat is heel anders dan in een Westminster land als het Verenigd Koninkrijk, waar meer onbesuisd beleid en ‘stop and go policy’ gangbaar is. Dit plaatst maatregelen in perspectief, maar geeft tevens handelingsruimte: hoewel de beleidsroutes bekend zijn, hebben leiders speelruimte.

*Zie OMOOC.nl voor colleges en webinars in tijden van de coronacrisis en de website van de Vereniging voor Bestuurskunde voor meer informatie over de Special State of Science reeks.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*