Leerplatforms voor waterschapsbestuurders en Statenleden online


Vandaag zijn twee leerplatforms online gegaan voor Statenleden en waterschapsbestuurders. De leerplatforms zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Statenlidnu, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Griffiers, in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Met het nieuwe www.leerplatformstatenleden.nl kunnen de honderden nieuwe Statenleden die morgen worden geïnstalleerd zich snel inwerken voor het Statenlidmaatschap, onafhankelijk van tijd en plaats. Waterschapsbestuurders kunnen terecht op leeromgeving.uvw.nl. De platforms bieden e-learning modules over de vraag hoe provincies en waterschappen werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën. Ook vinden Statenleden en waterschapsbestuurders er andere instrumenten die hun ter beschikking staan.

In juni komen er meer e-learning modules beschikbaar voor Statenleden, bijvoorbeeld op het gebied van Energietransitie, Integriteit en Infrastructuur & Mobiliteit. Het opleidingsaanbod wordt dit jaar nog verder aangevuld en geactualiseerd.

Voor meer informatie, kijk ook op: lokale-democratie.nl (het platform voor informatie- en kennisdeling over de lokale democratie en het lokaal bestuur)

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*