Provincie in pole position?

Symposium over de rol van provincies in het openbaar bestuur

De Provinciale Statenverkiezingen zijn achter de rug, de collegeonderhandelingen voor de Gedeputeerde Staten zijn begonnen. Tijd om de balans voor de provincie op te maken en vooruit te kijken naar de komende bestuursperiode. Dit gebeurt tijdens het symposium Provincie in pole position? op maandag 8 april aanstaande.

Welke bijdragen kan de provincie leveren aan de aanpak van regionale vraagstukken op het gebied van leefomgeving, natuur en milieu, klimaat en energie, mobiliteit en economie? Wat gaat de Omgevingswet en het Klimaatakkoord voor de provincie betekenen? Wat mogen rijk, regio’s en gemeenten van de provincie verwachten?

Het symposium Provincie in pole position? vindt plaats op maandag 8 april aanstaande van 15.00 tot 17.00 uur in het Provinciehuis Utrecht. Meer informatie en aanmelden.

Praat mee over de rol van de provincies
Praat mee met bestuurders van provincie, gemeenten en Rijk, onderzoekers op het gebied van regionaal bestuur en andere betrokkenen over de rol van provincies bij de aanpak van regionale opgaven en over de mogelijkheden om die rol effectief in te vullen.

Sprekers
Jan Herman de Baas (Provincie Utrecht), Boudewijn Steur (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Martijn Groenleer, (Tilburg University), Eva Wolf, (Tilburg University), Marcel Boogers (Universiteit Utrecht), Klaartje Peters (Universiteit Maastricht), Harmen Binnema (Universiteit Utrecht) ovb en Hans Vollaard (Universiteit Utrecht) ovb.

Provincie Utrecht
Het symposium is een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde, Universiteit van Tilburg, Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen en het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met medewerking van provincie Utrecht.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*