Reflecteren op topambtelijk vakmanschap

Wintercursus NSOB

Ambtelijk vakmanschap roept warme beelden op van in tradities geworteld handwerk, uitgevoerd door authentieke vakmensen. Tegelijkertijd is de Nederlandse maatschappij en daarmee het openbaar bestuur aan voortdurende veranderingen onderhevig. Die veranderingskrachten werken constant in op de rol van de ambtenaar en de eisen die aan zijn werk worden gesteld.
Dienen & beïnvloeden, het dit voorjaar bij de NSOB verschenen boek van Wim Kuijken en Paul ’t Hart, neemt het thema grondig onder de loep. Het stelt de vraag: hoe doe je dat nu, kundig, prudent, responsief, waardevol, resultaatgericht opereren als ambtenaar? Het boek geeft daar, aan de hand van concrete praktijken uit de loopbaan van Wim Kuijken, antwoord op. Voorzien van andere perspectieven, in de vorm van reflecties van zijn vroegere collega’s en bestuurskundige reflecties van Paul ‘t Hart, komen verschillende facetten van topambtelijk vakmanschap aan de orde.
Tijden de ‘wintercursus’ van het NSOB, die 17 en 18 januari aanstaande plaatsvind in Den Haag, staan het verdiepen van kennis en reflecteren op ontwikkelingen rondom ambtelijk vakmanschap centraal. De deelnemers reflecteren op kritische wijze op de veranderingen in het openbaar bestuur en hoe die de rol van de ambtenaar beïnvloeden. Dat gebeurt vanuit verschillende perspectieven: dat van de wetenschap, van de (top)ambtenaar, de startende ambtenaar en de minister. Naast wetenschappers, ambtenaren en een oud-minister, schuiven ook spelers uit het bedrijfsleven en civil society aan om hun ervaringen  te delen, als netwerkpartij en samenwerkingspartners.
Van daaruit maken de deelnemers de sprong naar de vraag hoe je als overheidsmanager je vakmanschap ‘met de tijd mee laat gaan’. Wat vraagt deze tijd van leidinggevende ambtenaren? Zijn er nu hele anderebestuurlijke vaardigheden nodig dan vroeger? Hoe blijf je relevant, en hoe zorg je tegelijkertijd geworteld in de traditie die het woord vakmanschap impliceert?
De cursus is opgebouwd rond drie thema’s: dat van dienen en beïnvloeden (‘managing up’), leiden en sturen (‘managing down’) en luisteren en partneren (‘managing out’). Langs deze lijnen krijgen deelnemers praktische handvatten aangereikt voor de verbreding van de professionele repertoires als dienaar/adviseur van bestuurders, als manager/leider in publieke organisaties, en als partner/regisseur in horizontale verbanden.

Voor meer informatie en aanmelden, ga naar de website van de NSOB.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*