Situationele gelijkheid: van uniforme normen naar situationele legitimering

Van Slingelandtlezing

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert donderdag 1 november de Van Slingelandtlezing. Voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan Erasmus School of Health Policy & Management Pauline Meurs spreekt over situationele gelijkheid: van uniforme normen naar situationele legitimering.

De Slingelandtlezing vindt plaats op 1 november om 16.30 uur inde plenaire zaal van de  Eerste Kamer der Staten-Generaal, (Binnenhof 22) te Den Haag. In aansluiting op de lezing van prof. dr. Meurs zal prof.dr. Romke van der Veen, hoogleraar aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en voorzitter van het Department of Public Administration and Sociology, een co-referaat verzorgen. De lezing is gratis toegankelijk voor VB leden en leden van NIG, aanmelden is mogelijk door een email te sturen naar Wilma Bosmans-Kruize, emailadres info@bestuurskunde.nl . Niet-leden betalen 50 euro, niet studentleden 10euro. Aanmelden kan via de VB-website: www.bestuurskunde.nl.

Pluriformiteit van waarden is een kenmerk geworden van moderne samenlevingen en dat kan betekenen dat waardenconflicten toenemen. Deze botsende waarden zijn in de praktijk van alledag zichtbaar – getuige de ervaringen van burgers die zich onrechtvaardig behandeld voelen na een ontluisterend ‘keukentafelgesprek’ over behoefte aan zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd is het juist de bedoeling dat er meer verschil komt, dat is de essentie van maatwerk.

De vraag is hoe dat beginsel kan worden gekoesterd en beschermd tegen onaangename en zelf disruptieve verschillen die juist ondermijnend zijn voor het accepteren van verschil en variëteit. Some differences are better than others. Voor het antwoord op deze vraag, zoek ik steun bij het concept van situationele gelijkheid (Hertogh,2006). Situationele gelijkheid is zeker van toepassing op de opgaven in het sociale domein waar de gemeenten voor staan maar vergt een nadrukkelijke politieke legitimering. Juist het kiezen voor een benadering die van geval tot geval anders kan zijn, vraagt om een expliciete argumentatie: welke afwegingen hebben in dit specifieke geval de doorslag gegeven. Welke zijn aanvaardbaar en welke niet?

In mijn lezing verken ik hoe het beginsel van situationele gelijkheid kan werken in het domein van zorg en ondersteuning. Wat is de praktijk, wat zijn randvoorwaarden en wat zijn de risico’s? Zorg ontvangen met aanziens des persoon, recht op zorg doen gelden zonder aanziens des persoons. Zijn deze twee wel te verenigen?’

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Pauline Meurs
Deel dit artikel

Er is 1 reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

    ">Paul F.

    Betekent “situationeel” hetzelfde als “afhankelijk van de situatie”? Betekent “situatie” hetzelfde als “geval”. Betekent “in gelijke stuaties” hetzelfde als “in gelijke gevallen”?
    Eigenlijk best jammer dat we geen constitutioneel hof hebben dat het overheidshandelen toetst aan de grondwet.

    30 okt 2018