Telecommunicatie in aardbevingsgebied

Kwetsbaarheden en risico's in de gemeente Eemsmond

Wat hebben aardbevingen, rioleringen en telemetrie met elkaar  te maken? Voor Boudewijn van Baal, adviseur bij de gemeente Eemsmond is dat duidelijk. De ondergrondse infrastructuur, en dan vooral rioleringen, wordt gemonitord door middel van telemetrie. En omdat de gemeente Eemsmond een van de gemeenten in het aardbevingsgebied is, vroeg hij zich af wat de consequenties van aardbevingen op telecommunicatie zijn. Kan het uitvallen? En zo ja, wat zijn de gevolgen en welke maatregelen moet de gemeente dan treffen?

Van Baal nam daarop contact op met Agentschap Telecom. Samen startten ze een onderzoek. ‘We hebben met een brede groep medewerkers gesproken. Denk aan managers, projectleiders, medewerkers van de afdelingen en een grote afvaardiging uit de ict-hoek. Uit deze gesprekken bleek al snel dat het om veel meer ging dan alleen maar telemetrie. Aardschokken kunnen gevolgen kunnen hebben over de volle breedte van telecommunicatie. Dat had ik me niet gerealiseerd! Pas als je er bewust over nadenkt, besef je dat aan veel zaken een telecomcomponent vast zit.’
‘Het onderzoek werd daarop breder getrokken naar de consequenties van aardbevingen op alle telecommunicatie binnen de gemeente Eemsmond. Samen met Agentschap Telecom brachten we in kaart wat de gemeente gebruikt aan telecommunicatie, waar de kwetsbaarheden zitten en wat de echte risico’s zijn.’

Verrassing
Voor Van Baal was het een verrassing dat het ict-team op veel punten al veel verder was dan we dachten. ‘Zij hadden al nagedacht over een aantal kwetsbaarheden. Niet zozeer met de aardbevingen als uitgangspunt, als wel de komende herindeling. Een server hadden zij bijvoorbeeld al uit huis geplaatst. Deze stond in het gemeentehuis en dat maakte de server kwetsbaar. Stel dat er brand uitbreekt in de serverruimte of dat er waterschade ontstaat.’

Zonder internetverbinding kunnen we dus niet meer aan onze wettelijke verplichting voldoen’

Verrassend was ook dat kwetsbaarheden soms daar zitten waar je ze niet verwacht. ‘We dachten dat het proces rondom telemetrie kwetsbaar zou zijn, maar juist het proces rondom het gebruik van begraafplaatsen leverde kwetsbaarheden op. Het proces begraven kent een wettelijke taak. Een overlijden moeten we binnen 72 uur verwerken in de basisadministratie. Dat gebeurt niet lokaal, maar elders in het land. Zonder internetverbinding kunnen we dus niet meer aan onze wettelijke verplichting voldoen.’

Aanbevelingen
V
an Baal: ‘De gemeente Eemsmond nam de aanbevelingen geheel over en gaf nadrukkelijk de boodschap mee deze breed uit te zetten naar onze fusiegemeenten. De ene fusiegemeente heeft meer te maken met de problemen door aardbevingen dan de andere, maar de aanbevelingen zijn voor alle gemeenten van belang. Het gebruik van telecommunicatie kan altijd leiden tot  kwetsbaarheden! Denk aan het incident in Friesland in februari waar graafmachines op twee plekken een kabelbreuk veroorzaakten en daarmee de boel volledig ontregelden. Het is goed om je kwetsbaarheden in beeld te hebben en erop voorbereid te zijn.’
Een van de aanbevelingen was ook om onze processen te beschrijven. Veel processen zitten bij mensen in het hoofd. Maar zeker nu, met de herindeling voor ogen, is het belangrijk dat we deze processen op papier zetten. Wat dat betreft liepen het onderzoek en het proces rondom de herindeling naadloos in elkaar over.’
Van Baal sluit af: ‘Het creëren van bewustwording bij de gemeente Eemsmond en bij de andere pilotorganisaties is wat mij betreft nog maar een begin, het topje van de ijsberg. Organisaties zijn afhankelijk van telecommunicatie en telecommunicatie kan uitvallen. Wat gebeurt er dan? Dat besef zou verder verspreid moeten worden. Zo belangrijk is het wel.’

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Debbie Wijman
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*