TNO Vector kijkt verder dan technologische innovatie


Om richting en snelheid aan grote transities en transformaties te geven, zijn naast technologische vernieuwingen ook maatschappelijke innovaties nodig. Om de maatschappelijke en strategische aspecten van technologie en transities te bundelen, lanceert TNO vandaag TNO Vector, Centrum voor Maatschappelijke Innovatie en Strategie. In dit nieuwe centrum brengt TNO de kennis en kunde van 100 ingenieurs, bedrijfskundigen, bestuurskundigen, economen, econometristen, wiskundigen, politicologen en juristen samen.

De maatschappelijke opgaven voor Nederland en Europa zijn groot: klimaatverandering en klimaatadaptatie, de energietransitie, woningtekorten, de alom aanwezige digitalisering en de grondstoffen- en materiaalschaarste. Deze complexe en onderling verbonden opgaven vragen om systemische en structurele veranderingen. Er is een urgente vraag naar richting en handelingsperspectief bij overheden en bedrijven om dit te bereiken. Voorbeelden zoals de stikstofcrisis, de energietransitie en ook de corona-aanpak illustreren de noodzaak om vraagstukken vanuit meerdere disciplines te beantwoorden. TNO Vector richt zich daarop door de binnen TNO aanwezige kennis van technologie, innovatie en beleid te combineren. Zo werkt het met een transdisciplinaire invalshoek, vanuit verschillende perspectieven en in de praktijk, aan de ontwikkeling van integrale oplossingen in transities.

Meer dan technologie
Tjark Tjin-a-Tsoi, CEO TNO: ‘Technologie vormt de basis voor het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen waar voor we staan. Maar er is meer dan technologie alleen nodig. Daarom is TNO Vector opgericht. TNO Vector opereert dwars door de kerndomeinen van TNO heen om handelingsperspectief te bieden aan ondernemers, bestuurders en beleidsmakers en zo de transities te versnellen.’

‘De samenleving van overmorgen vraagt om maatschappelijke innovaties’

Maatschappelijke innovatie
Maatschappelijke innovaties hebben de potentie om structurele en systemische maatschappelijke veranderingen te realiseren. Mits strategisch ingezet, verhogen ze de impact en het rendement van technologische innovaties. Te denken valt aan nieuwe vormen van bestuur, ondersteunend economisch, bedrijfsmatig en financieel beleid, innovatieve ruimtelijke en juridische inpassingen van transities, versterking van institutionele en strategische innovatie capaciteiten, en verbetering van participatie en draagvlak. TNO Vector ontwikkelt hiertoe kennis en methoden om in de praktijk toe te passen. Deze hebben als doel om publiek private samenwerkingen vorm te geven en aan te jagen, maatschappelijke uitdagingen te analyseren, gedeelde en publieke waarden te verkennen en nieuwe vormen van besluitvorming te ontwikkelen en toe te passen.

Samenleving van overmorgen
Wimar Bolhuis, directeur TNO Vector: ‘We zijn erg trots dat we nu echt van start kunnen. De samenleving van overmorgen vraagt naast technologische vernieuwing om maatschappelijke innovaties en nieuwe strategieën. Niet alleen technische systemen moeten worden veranderd, maar ook de maatschappelijke, bedrijfsmatige, sociale, economische, bestuurlijke en juridische inbedding ervan. Daar richten wij ons op met TNO Vector.’

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*