Duurzaamheid: Woerden op zoek


Onder het grondgebied van de gemeente Woerden, met een woonwijk van 10.000 inwoners erboven, bevindt zich een olie- en gasveld: het Papekopveld. De hoofdstad van het Groene Hart wil absoluut niet dat er (nog) gas of olie uit dit veld wordt gewonnen. Duurzaamheid is het nieuwe adagium.

Voor de Canadese vergunninghouder Vermilion zou het interessant kunnen zijn om het kleine veld te ontwikkelen en exploiteren. Maar wat de gemeente betreft komt er geen gewijzigd winningsplan, laat staan dat de minister van Economische Zaken toestemming geeft. Exploitatie is maatschappelijk onacceptabel, vindt de gemeente, die zich naast de complete raad en de inwoners ook gesteund weet door onder andere de provincie Utrecht. Burgemeester Molkenboer heeft de boodschap ook klip en klaar afgegeven richting formatietafel en het nieuwe kabinet. Eerder leidde de kwestie al tot Kamervragen. Waarop de minister van Economische Zaken aangaf dat aardgas nog wel in 40 procent van onze primaire energiebehoefte voorziet. En dat nog steeds veel huishoudens afhankelijk zijn van gas. En dat duurzame alternatieven voor aardgas op dit moment maar ‘beperkt beschikbaar’ zijn.

Duurzaamheid
Wethouder Hans Haring (D66) van Woerden ‘ziet ook wel dat we volgend jaar nog niet zonder gas kunnen’. Hij brengt twee wapenfeiten in. Ten eerste heeft de situatie in Groningen al voldoende scherp neergezet dat gas- en olieboren risico’s met zich meebrengen die niet te overzien zijn. Zeker gevoegd bij de sterke natuurlijke bodemdaling die het Groene Hart al kent. De slappe bodem van het gebied bestaat vooral uit veen en daalt ook zonder gaswinning al stevig. Eventuele gaswinning stuit ook op grote weerstand omdat de gemeente hard bezig is een duurzame lokale samenleving te worden die al in 2030 klimaatneutraal is en uiteindelijk een volkomen circulaire economie heeft. Wethouder Haring: ‘Ik kan niet uitleggen dat we hier een complete wijk gasvrij maken, terwijl we even verderop wel gas naar boven halen. Dat spoort niet met elkaar.’

‘Sinds het Klimaatakkoord van Parijs
staat het terugdringen van de CO2-uitstoot sterker dan ooit op de agenda’

Breder bekeken: sinds het Klimaatakkoord van Parijs staat het terugdringen van de CO2-uitstoot sterker dan ooit op de agenda. Alles is erop gericht het gebruik van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen en in te zetten op duurzame energiebronnen zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte.
Het Papekopveld staat dan ook niet op zichzelf. Het vraagstuk dat zich nu voordoet speelt rond veel meer (kleine) olie- en gasvelden. Niet alleen de overgang naar duurzaamheid speelt een rol, ook ‘Groningen’ doet een duit in het zakje. Woerden zoekt ondertussen een duurzaam alternatief. ‘Olie- en gasboring zie ik niet direct als een stimulans om duurzaamheid te ontwikkelen,’ vat wethouder Haring zijn positie tussen Woerden, Groningen en Parijs samen.

Dit artikel is geschreven door Klaas Salverda

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Gemeente Woerden
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*