De kracht van het lokale

Interview met bestuurscommissievoorzitter Amsterdam Nieuw-West Achmed Baâdoud - deel 2

BaadoudIn 2010 zijn de voormalige stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp samengevoegd in het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Dit stadsdeel kende tot voor kort veel problemen, zoals leegstand, een hoge werkeloosheid, integratieproblemen en veel criminaliteit. In een eerste interview op platform O vertelt de voorzitter van de bestuurscommissie van Nieuw-West, Achmed Baâdoud, hoe deze problemen worden aangepakt. In dit tweede deel gaat hij onder andere in op integratie en de positie van ouderen in de buurt.

Wat doet u om de integratie in Nieuw-West te bevorderen?
‘Vanwege de diversiteit aan nationaliteiten en culturen, is integratie in dit stadsdeel een belangrijk aandachtpunt. Het is belangrijk dat iedereen naast hun eigen taal ook de Nederlandse taal spreekt. Ik geloof erin dat integratie begint met participatie. Recent kregen we het verzoek van het college om 500 statushouders op te vangen. Er werd mij gevraagd of ik daar een pand voor beschikbaar heb. Ik heb aangegeven dat ik een pand met 500 woningen heb, maar daarin ruimte voor 250 statushouders.’

‘Ik vind het onwenselijk om statushouders voor langere tijd gescheiden te laten wonen’

Ik vind het onwenselijk om de statushouders voor lange tijd gescheiden te laten wonen. Dat is niet bevorderlijk voor de integratie. We doen het daarom anders. Er worden 500 containerwoningen gebouwd, waarvan de helft voor statushouders beschikbaar is. De andere helft voor jongeren en studenten. Zo hebben we ook winst voor de huidige bewoners in dit stadsdeel gecreëerd, namelijk meer woonplekken voor jongeren. De jongeren kunnen er tegen een lage huur wonen. In ruil daarvoor helpen zij de statushouders bij de inburgering, bijvoorbeeld door Nederlandse taalles te geven. Dit plan is inmiddels unaniem aanvaard.’

U heeft verteld over jongeren en ondernemers in de buurt. Maken ouderen ook deel uit van het programma Meedoen werkt?
‘Ja, er wonen ook ouderen in Nieuw-West. Voor ouderen is allereerst veiligheid in de buurt heel belangrijk. We zien dat de buurt al veel veiliger is dan voorheen. Dat komt door bijvoorbeeld cameratoezicht en deurspionnen. De deurspionnen, die we met name bij ouderenwoningen hebben geplaatst, maken een foto als er wordt aangebeld. Daarmee hebben we de pakkans van oplichters vergroot die aan de deur zeggen dat ze bijvoorbeeld de meterstand komen opnemen, maar in werkelijkheid mensen willen beroven. De oplichters weten inmiddels dat we deurspionnen inzetten waarmee dit soort delicten sindsdien sterk is afgenomen. De veiligheid in de buurt is ook verbeterd omdat er veel minder leegstand is, en door initiatieven zoals de inzet van preventiemedewerkers en het project Pak je Kans.

Werkt dat?
Als ergens een horecagelegenheid wordt geopend waar mensen ‘s avonds op terras zitten, zie ik de ouderen er ook weer met hun hondje lopen. Het staat allemaal met elkaar in verbinding. Daarnaast is vervoer voor ouderen een belangrijk aandachtspunt. Veel ouderen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer, maar door bezuinigingen zijn verschillende lijnen komen te vervallen. Op plekken waar het openbaar vervoer nu beperkt is zetten we een alternatief, betaalbaar vervoersmiddel in (GOGO). Dit zijn duurzame, kleine elektrische autootjes die vaste routes in dit stadsdeel rijden. Mensen kunnen worden opgehaald of langs de vaste route opstappen. Een rit kost € 2,- per persoon en bij ophalen € 4,- De kosten zijn laag, zodat het voor iedereen betaalbaar is. Met dit initiatief hebben we bovendien voor bewoners zonder werk en vaak ook zonder kwalificaties een baan gecreëerd.’
‘Door de vooruitgang in Amsterdam Nieuw-West is het stadsdeel ook weer aantrekkelijk geworden voor autochtonen. Die zien we steeds meer terugkomen. Het samenleven met elkaar, bevordert weer de integratie.’

‘Door de vooruitgang in Amsterdam Nieuw-West is het stadsdeel ook weer aantrekkelijk geworden voor autochtonen’

Wat zou u andere bestuurders willen meegeven?
‘Ik geloof echt in de kracht van het lokale. Je kunt op lokaal niveau veel bereiken, omdat je dicht op de problematiek zit en de mensen persoonlijke aandacht en ondersteuning kunt bieden. Maar eigenlijk stimuleren we vooral dat de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van dit stadsdeel elkaar helpen en hun eigen omgeving mooier, leefbaarder en veiliger maken. Tegen bestuurders zou ik willen zeggen: maak gebruik van de energie, creativiteit, ondernemingszin en de kennis en ervaring die bij de mensen op lokaal niveau aanwezig is.’

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Lynn van der Velden
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*