Kabinet komt met plannen voor vernieuwing democratie


Het kabinet gaat haast maken met de vernieuwing van de democratie. Het doel: ervoor zorgen dat meer inwoners zich herkennen in wat er in Den Haag gebeurt. In de Volkskrant van vandaag legt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit wat de plannen van het kabinet zijn. De meest in het oog lopende daarvan zijn: een ander kiesstelsel en de ‘depolitisering’ van de Eerste Kamer

De plannen van het kabinet zijn een reactie op het rapport Lage drempels, hoge dijken dat de staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van Johan Remkes in december 2018 presenteerde. Volgens de commissie is de tijd gekomen voor aanpassingen aan de democratie en rechtsstaat. Niet alle burgers voelen zich namelijk voldoende gehoord en vertegenwoordigd. De bestaande politieke onvrede bij een deel van de bevolking kan leiden tot afhaken en afkeer van de democratie.

‘Niet alle burgers voelen zich voldoende gehoord en vertegenwoordigd’

Het kabinet neemt deze conclusies over en komt dus met voorstellen om de herkenbaarheid van het parlementair stelsel te vergroten. Zo wil het de voorkeurstem meer gewicht geven, zodat het gemakkelijker wordt voor individuele kandidaten om in de Kamer te komen, ook als zij door hun partij laag op de kieslijst zijn geplaatst. Verder wil het kabinet onderzoeken of de regionale component in het kiesstelsel kan worden uitgebreid. Ollongren: ‘We onderzoeken hiervoor de manier waarop dat in Denemarken is geregeld. Er zouden dan 100 Kamerzetels via 20 districtslijsten worden gekozen. De overige 50 zetels worden zo verdeeld dat de evenredigheid gewaarborgd blijft. Daarbij nemen we ook de rol van de kieskringen nog onder de loep, die nu louter administratief zijn. We willen weten of regionale lijsten mogelijk zijn. Als we daar uit zijn, komen we met een voorstel tot wijziging van de Kieswet.’
Verder wil Ollongren de Eerste Kamer depolitiseren. Volgens haar gaan de Provinciale Statenverkiezingen tegenwoordig vooral over de landelijke politiek. Dat wil ze tegengaan. Door elke drie jaar de helft van de 75 senatoren opnieuw door de Provinciale Staten te laten kiezen, krijgen Eerste Kamerleden een termijn van zes jaar. De minister wil zo meer ‘rust en stabiliteit’ in de Eerste Kamer creëren.

Meer lezen, ga naar de website van de Volkskrant 

.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*