Anchrit Wille

Bijzonder hoogleraar Transities in de Publieke Sector

Anchrit Wille is bijzonder hoogleraar Transities in de Publieke Sector bij de Universiteit Leiden. In haar onderzoek werkt ze op het grensvlak van bestuurskunde en politicologie.

Alle publicaties van Anchrit Wille
  • Onlangs sprak Anchrit Wille haar oratie uit, waarmee zij beëdigd werd als bijzonder hoogleraar Transities in de publieke sector aan de Universiteit Leiden. Haar oratie De illusie van het politieke primaat. Macht en onmacht van de Nederlandse politiek is hieronder volledig terug te lezen. I De politiek is de baas: de erfenis van Weber Is...