Ank Michels

Universitair docent aan de Universiteit Utrecht

Dr. Ank Michels is sinds 2000 verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Belangrijke thema's in haar onderzoek zijn burgerparticipatie en de theorie en praktijk van de (lokale)democratie. Aan de USBO geeft zij onderwijs in onder meer vergelijkende politiek, politiek en bestuur in Nederland en onderzoeksvaardigheden. Tevens is zij de coördinator van de bachelor-leerkring Governance, democratie, en verantwoording.

Alle publicaties van Ank Michels
  • G1000
    De afgelopen twee jaar zijn er in Nederland tal van lokale G1000’en en andere vergelijkbare burgertoppen georganiseerd. De burgertoppen willen burgers zeggenschap geven over een eigen agenda voor de stad, maar ook invloed geven op het lokale beleid. In navolging van de G1000 in België, waarvan de Belgische schrijver David van Reybrouck een van de...