Arco Timmermans

Bijzonder hoogleraar public affairs Universiteit Leiden

Arco Timmermans is bijzonder hoogleraar public affairs aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek en onderwijs gaan over de publieke en politieke agenda en de invloed van allerlei soorten lobbyende spelers. Ook houdt hij zich bezig met de professionalisering van het vakgenied van public affairs en de rol van het openbaar bestuur aan de ontvangende kant in de belangenbehartiging.

Alle publicaties van Arco Timmermans