Ayeh Zarrinkhameh

Adviseur ROB

Ayeh Zarrinkhameh werkt sinds 2015 als adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Daarvoor was zij werkzaam als adviseur bij de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg en vervolgens bij de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving. De afgelopen jaren is haar belangstelling vooral uitgegaan naar de ervaringen binnen gemeenten in de aanpak van de drie decentralisaties in 2015 (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). Op het moment onderzoekt Ayeh bij de ROB het democratisch proces van plan- en besluitvorming in gemeenteraden met betrekking tot de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein.

Alle publicaties van Ayeh Zarrinkhameh
  • Daar zit ik dan achter mijn bureau starend naar het uitzicht vanuit mijn raam en dan weer naar het scherm. Peinzend over hoe de sturingsruimte van gemeenteraden beter kan worden benut rond beleid in het sociaal domein. We hebben al aardig wat gesprekken achter de rug met betrokkenen vanuit verschillende lagen van de lokale democratie;...