Bart Coster

Adviseur Raad voor het Openbaar Bestuur

Bart Coster is adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Hij houdt zich bezig met de financiële verhoudingen tussen het rijk en de decentrale overheden. Bart heeft een bachelor en master Wijsbegeerte afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder werkte hij bij de directie Luchtvaart als beleidsmedewerker en bij Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe), het bereikbaarheidsprogramma voor de regio Rotterdam – Den Haag.

Alle publicaties van Bart Coster
  • Nederland staat voor grote opgaven: veel woningen bijbouwen, de stikstofuitstoot naar beneden brengen en de uitstoot van broeikasgassen fors reduceren, om er maar een paar te noemen. Om deze opgaven aan te pakken is een financieel fundament nodig, schrijft Bart Coster. Alleen dan kunnen gemeenten en provincies voor een lange periode investeringen doen, en kunnen...
  • We moeten corona niet langer beschouwen als crisis, maar als opgave, stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een recent advies. Hoe moet het nu verder op bestuurlijk niveau? Bart Coster blikt terug op de corona-aanpak in zowel Europees als Caribisch Nederland en kijkt vooruit op de toekomst. ‘Bij een opgave horen normale...
  • De toeslagenaffaire laat zien dat de menselijke maat de basis moet zijn van de rechtsstaat. Daarom is het zo belangrijk dat rechters altijd de mogelijkheid hebben om de wet zachter toe te passen, stelt adviseur Bart Coster. ‘Zacht recht kan onrecht voorkomen’. Lange tijd stelde de hoogste rechter van Nederland, de Raad van State, de...
  • 'We willen het Klimaatakkoord uitvoeren, maar kunnen nog niet alles'
    Decentrale overheden moeten snel voldoende financiële middelen krijgen, zodat zij aan de slag kunnen met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn advies Van Parijs naar praktijk. Ook adviseert de Raad om lokale, regionale en landelijke inspanningen onderling goed af te stemmen om zicht te houden...