Benthe Booiman

Student Bestuurskunde

Benthe Booiman is eerstejaars studente Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Ze heeft meegeholpen met voorlichtingsactiviteiten voor Bestuurskunde. Ook is ze actief bij de studievereniging van Bestuurskunde, BOW. Ze interesseert zich in het bijzonder voor de onderwerpen veiligheid en bestuursrecht.

Alle publicaties van Benthe Booiman
  • Agrarische locaties komen steeds vaker leeg te staan of zijn slechts in beperkt gebruik. Door daar seniorenwoningen te bouwen, kan de overheid de woningnood lenigen, boeren een extra inkomstenbron bieden en ondermijnende criminaliteit tegengaan, stellen Josefa Janssen, Benthe Booiman, Julia van Herpen en Anna Bosch. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het directoraat-generaal Ondermijning...