Bernard Bernards

Universitair docent aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden

Bernard Bernards is universitair docent aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op het gedrag van professionals in de context van de decentralisaties in het sociaal domein.

Alle publicaties van Bernard Bernards