Bert Fraussen

Universitair Docent aan het Instituut Bestuurskunde, Leiden Universiteit

De onderzoeksagenda van Bert Fraussen focust op belangenvertegenwoordiging en lobbying, alsook hoe beleidsmakers maatschappelijke stakeholders op een effectieve en inclusieve manier kunnen betrekken bij beleidsvorming.

Alle publicaties van Bert Fraussen
  • In dit blog gaat Bert Fraussen – expert op het gebied van belangenvertegenwoordiging – in op de verbinding tussen beleidsmakers en de buitenwereld. Hij laat zien hoe leiderschap naar buiten speciale aandacht nodig heeft om stakeholders te betrekken in beleidsvorming. Bovendien zijn er fundamentele vragen verbonden aan verbindend leiderschap waarbij beleidsmakers vaker en bewuster stil...