Bob Boelens

Bestuurskundige en overheidsmanager

Bob Boelens is manager Bestuurs- en Managementondersteuning bij de gemeente Wijchen. Het versterken van de publieke zaak is de rode draad in zijn loopbaan. Hij voelt zich als een vis in het water in een leidinggevende functie in een politiek-bestuurlijke omgeving. Zijn missie is om in verbinding met mensen te werken aan maatschappelijke vraagstukken.

Alle publicaties van Bob Boelens
  • De heilige graal van eigentijds leiderschap
    Je scheurt haast uit je broek door de spagaat van tegengestelde eisen die er als overheidsmanager aan je worden gesteld: verbindend en draagvlak creërend versus daadkrachtig en besluitvaardigheid; standvastig de koers vasthoudend versus flexibel manoeuvrerend; een duidelijke organisatiestructuur neerzettend versus werkend in een chaotische netwerkomgeving. En toch zijn meervoudige, soms ogenschijnlijk tegenstrijdige vaardigheden nodig. Overheidsorganisaties hebben...