Chris Kuijpers

Directeur-generaal Milieu en Internationaal (IenM)

drs. C.B.F. (Chris) Kuijpers is directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eerder was hij generaal Ruimte en Water en directeur-generaal Ruimte en directeur bij het toenmalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Hij studeerde geografie/planologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Alle publicaties van Chris Kuijpers
  • Een overpeinzing over het moderne vakmanschap
    De klassieke beleidsvorming, die zich kenmerkt door voorbereiding louter binnen het eigen departement of directieonderdeel - met eventueel bestuurlijk overleg dat eindigt in een akkoord of wet - bestaat bijna niet meer. Maatschappelijke en politieke opgaven komen complexer, sneller en meer in samenhang op ons af. Daardoor hebben we ook te maken met een variëteit aan...