David Breugem

Organisatieadviseur bij Haagse Beek organisatieadvies

David Breugem begeleidt verandertrajecten van publieke organisaties. Hij richt zich daarbij op samenwerkingsvraagstukken, organisatie-inrichting, financiële allocatie, personeelsplanning en leiderschap. Zijn werkwijze draait om het creëren van vernieuwende inzichten. Hij maakt de analyse samen met de leiding, management en medewerkers van een organisatie en reikt instrumenten aan om grip te krijgen op de prestaties van de organisatie. Met een achtergrond als registeraccountant heeft David zich de afgelopen vijftien jaar toegelegd op organisatievraagstukken. Eerst als HR-strateeg bij onder meer Deloitte en sindsdien als organisatieadviseur.

Alle publicaties van David Breugem
  • Sturing door de vier fasen van de coronacrisis
    Een aantal weken geleden konden we nog net doen alsof het coronavirus iets was dat vooral in het nieuws speelde, maar nu treft het onze organisaties met grote hevigheid. Veel van de opdrachtgevers die we spreken, zitten volop in crisisberaad. Hoe stuur je je organisatie door de vier fasen van de coronacrisis? Met de uitbraak...