David Rietveld

Senior beleidsmedewerker Interbestuurlijke Relaties bij BZK

David Rietveld is senior beleidsmedewerker Interbestuurlijke Relaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Alle publicaties van David Rietveld
  • Het onvoorwaardelijk basisinkomen wordt door voorstanders graag als een visionair of revolutionair idee neergezet. Iedereen die er kritiek oplevert, moet dan haast ook wel bekrompen of reactionair zijn. Eenzelfde soort omkering hanteerden de initiators van het Zwitserse referendum. Ondanks dat hun voorstel om een basisinkomen in te voeren met een dikke 75 procent werd verworpen,...