Debbie Wijman

Agentschap Telecom

Debbie Wijman is communicatie-adviseur/voorlichter Telekwetsbaarheid bij het Agentschap Telecom. Ze houdt zich onder andere bezig met het creëren van bewustwording bij organisaties over de gevolgen van uitval van telecom (telefoon en internet) en het aanreiken van handelingsperspectieven.

Alle publicaties van Debbie Wijman
  • Kwetsbaarheden en risico's in de gemeente Eemsmond
    Wat hebben aardbevingen, rioleringen en telemetrie met elkaar  te maken? Voor Boudewijn van Baal, adviseur bij de gemeente Eemsmond is dat duidelijk. De ondergrondse infrastructuur, en dan vooral rioleringen, wordt gemonitord door middel van telemetrie. En omdat de gemeente Eemsmond een van de gemeenten in het aardbevingsgebied is, vroeg hij zich af wat de consequenties...