Duco Bannink en Hans Bosselaar

Bestuurswetenschap en Politicologie, Vrije Universiteit

Duco Bannink en Hans Bosselaar zijn werkzaam bij de afdeling bestuurswetenschap en politicologie van de Vrije Universiteit. Zij voerden de redactie van de bundel 'Het probleem samenwerken. Duiden en verbinden: ironische uitwegen voor vastgelopen samenwerking' (Boom bestuurskunde 2018) waarin auteurs van de inspectie SZW en wetenschapper zich buigen over de problematiek van samenwerken en over manieren om uit vastgelopen samenwerkingen te ontsnappen.

Alle publicaties van Duco Bannink en Hans Bosselaar