DuurzaamDoor

Sociale innovatie voor een groene economie

DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren. Het programma organiseert samenhang tussen landelijke, regionale en lokale initiatieven via ‘sociaal instrumentarium’ en het leren van elkaars ervaringen. Centraal hierbij staan de maatschappelijke thema’s energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel.

Alle publicaties van DuurzaamDoor
  • Zelfreflectie burger onmisbaar
    Hoe betrekken we de burger straks bij de Omgevings­wet? Gemeenten werken al hard aan de cultuur­omslag die daarvoor nodig is. Met het traject Omgeving ontmoet Omgevingswet van het programma DuurzaamDoor wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ook de maatschappelijke initiatieven aanzetten tot reflectie. Wat kunnen zij doen om de samenwerking te laten slagen? Voor...
  • Werk aan de winkel
    Het kennisprogramma DuurzaamDoor van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) brengt geen zonnepanelen of groene daken aan de man, maar is een hefboom voor integrale duurzaamheidsconcepten. ‘Om massa te maken moeten we slimme vormen van samenwerking verspreiden,’ zegt voorzitter Joke Kersten. Duurzame ideeën zijn er genoeg, maar om de beweging momentum te geven, moeten slimme samenwerkingsvormen...
  • Duurzaamheid en ondernemerschap versneld
    De New World Campus in Den Haag is dé plek waar baanbrekende oplossingen gevonden worden voor mondiale vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling, internationaal en in Nederland. Door professionals uit verschillende vakgebieden zowel online als op een fysieke campus samen te brengen, ontstaan vernieuwende oplossingen en businessmodellen. Op de New World Campus (NWC) komen...