Erik-Jan van Dorp

Research Officer aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Erik-Jan van Dorp MSc is Research Officer bij het project ‘Comparing Cabinets’ vanuit de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Zijn interesse ligt bij de binnenkant van de top van de overheid: het samenspel tussen ministers en topambtenaren. Hij werkte eerder mee aan o.a. de publicatie ‘Verbinders zonder script’ over het vakmanschap van gemeentesecretarissen.

Alle publicaties van Erik-Jan van Dorp
  • De klacht dat ambtenaren managers zonder inhoudelijke kennis zijn is niet onschuldig, schrijven Mirko Noordegraaf en Erik-Jan van Dorp. De politiek leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, bestempelde 1.500 ambtelijke managers bij de Rijksoverheid in een debat in de Tweede Kamer als een kaste zonder praktijkkennis. In een recent hoofdredactioneel commentaar van NRC werd gepleit voor ‘een medisch...
  • Hoe ziet een gemiddelde werkdag van een topambtenaar bij het rijk eruit? Dat ondervonden drie winnaars van de Scriptieprijs Arbeid en Organisatie. Onderdeel van de prijs: een dagje meelopen met een topambtenaar. In dit laatste deel van een drieluik: een verslag van Erik-Jan van Dorp, winnaar derde prijs, en een reactie van Harry Paul, kwartiermaker...
  • Vandaag zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Dan kiest Nederland weer een nieuwe volksvertegenwoordiging. Maar, daarna begint het pas. Dan starten de onderhandelingen over de kabinetsformatie. In tegenstelling tot landen zoals Denemarken kost dit in Nederland weken of, waarschijnlijker, maanden. Het bestaan van een kabinet wordt vaak als vanzelfsprekend aangenomen - er is een kabinet. In dit...