Erik-Jan van Dorp

Research Officer aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Erik-Jan van Dorp MSc is Research Officer bij het project ‘Comparing Cabinets’ vanuit de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Zijn interesse ligt bij de binnenkant van de top van de overheid: het samenspel tussen ministers en topambtenaren. Hij werkte eerder mee aan o.a. de publicatie ‘Verbinders zonder script’ over het vakmanschap van gemeentesecretarissen.

Alle publicaties van Erik-Jan van Dorp