Erik Schrijvers

Onderzoeker WRR

Erik Schrijvers is onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en onder meer betrokken bij de WRR-projecten Digitale ontwrichting en Artificiële intelligentie. Schrijvers werkte eerder voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij verantwoordelijk was voor het onderzoek en de rapportage van de studiegroep Informatiesamenleving en Overheid (Maak Waar!). Voor rijksbreed nieuws schrijft hij met enkele collega's columns over langetermijnvraagstukken voor de overheid.

Alle publicaties van Erik Schrijvers