Frank van der Meyden

Senior adviseur Raad voor het openbaar bestuur

Frank van der Meyden (1964) studeerde Nederlands recht in Leiden en Bestuurskunde in Rotterdam. Sinds 1 maart 2015 werkt hij voor de Raad voor het openbaar bestuur. Daarvoor werkte hij geruime tijd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar regelingen voor uitgezonden ambtenaren en lokaal personeel in het Caribisch gebied zijn aandacht hadden. Daarna volgde bij hetzelfde ministerie een periode waarin intensief werd gewerkt aan wet- en regelgeving (en uitvoering daarvan) die voortvloeide uit advisering door de Commissie Dijkstal. Deze commissie adviseerde op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Daarnaast vervulde hij de functie van secretaris van de Commissie toezicht financiën politieke partijen.

Alle publicaties van Frank van der Meyden
  • Rob-advies over raadswerk: te veel papier en ritueel
    Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Tenminste, als vast wordt gehouden aan raadswerk als ‘betaald vrijwilligerswerk’ en daar is veel voor te zeggen vindt de Raad voor het openbaar bestuur.   De werkwijze in veel gemeenteraden is die van een...