Frank Zwetsloot

Directeur van ScienceWorks

Frank Zwetsloot is directeur van ScienceWorks, een intermediair tussen wetenschap en maatschappij. Zijn aandacht is gericht op het vergroten van de maatschappelijke impact van wetenschap, onder andere door een betere onderbouwing van politiek en beleid met wetenschap en datascience.

Alle publicaties van Frank Zwetsloot
  • Het gebruik van algoritmes binnen de overheid biedt kansen om beleid te maken en uit te voeren, gebaseerd op nauwkeuriger analyse en meer verfijnde instrumenten. Om uiteenlopende redenen zit Artificiële Intelligentie (AI) nu echter in de beklaagdenbank. Het recente rapport Aandacht voor Algoritmes van de Algemene Rekenkamer biedt aanknopingspunten om Nederland met een realistische kijk...