Fred Hobma

Universitair hoofddocent Omgevingsrecht

Dr. Fred Hobma is als universitair hoofddocent Omgevingsrecht verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Hij studeerde rechtsgeleerdheid in Groningen en promoveerde in Delft. Hobma doceert over de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling, gebouwontwikkeling en infrastructuur. Ook is hij docent in verschillende postdoctorale opleidingen op het gebied van bouwen. Hij is auteur van verschillende (studie)boeken en verrichtte onderzoek in opdracht van overheden, adviesorganen, bedrijfsleven en Tweede Kamer.

Alle publicaties van Fred Hobma
  • De woningmarkt en ruimtelijke ordening hebben sinds decennia niet meer zo hoog op de maatschappelijke, politieke en beleidsagenda gestaan. Afgelopen jaar gingen in de grote steden mensen de straat op – voor het eerst sinds 1980 – om de onbetaalbaarheid van en het tekort aan woningen hoger op de politieke agenda te krijgen. De gedachte...