Gerwin Nijeboer

Adviseur public value

Gerwin Nijeboer (1978) is gespecialiseerd in Public Value en de Public Value Scorecard (Meynhardt, 2015). Public value is een thema dat door een veranderende samenleving en nieuwe generaties, steeds meer bekendheid krijgt. Public value is niet nieuw, maar al jaren diepgeworteld in organisaties. Met een veranderende en kritisch wordende samenleving wordt het één van de belangrijkste voorwaarden voor het bestaansrecht van een organisatie. In samenwerking met o.a. prof. dr. Meynhardt richt hij zich momenteel op het verder ontwikkelen van public value door bewustwording te creëren en de methodologie verder te ontwikkelen tot een bredere en meer praktische benadering, gecombineerd en gevalideerd met wetenschappelijke theorieën. Nijeboer is managing consultant bij Derksen & Drolsbach.

Alle publicaties van Gerwin Nijeboer