Greet Seinen

Senior adviseur gemeente Emmen

Greet Seinen is senior adviseur bij de gemeente Emmen en heeft verschillende complexe verandertrajecten bij de lokale overheid begeleid. Zij heeft bestuurlijke ervaring als Statenlid in Drenthe en maakt als onderzoeker deel uit van de Rekenkamer in Haren. Als regiomanager is zij actief voor de Vereniging van Gemeentesecretarissen in Den Haag en voor het Europees Bureau Diensten heeft zij Europese projecten geïnitieerd. Zij is tevens zelfstandig adviseur en voert advies- en onderzoeksopdrachten uit.

Alle publicaties van Greet Seinen
  • Zeven stappen
    Emmen. Het verhaal van een gemeente die met vallen en opstaan, vanuit wisselende posities, zo nu en dan als koploper dan weer als observerende middenmoter, ervaringen opdoet bij het veranderen van het sociaal domein. Het rijk heeft in 2015 de omvangrijke stelselwijziging, de decentralisaties, ingezet. Reden daarvoor was dat gemeenten geacht worden de ondersteuning voor...