Guido Rijnja

Adviseur communicatiebeleid Rijksvoorlichtingsdienst

Guido Rijnja werkt als adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij promoveerde in 2012 op hoe je als ambtenaar kunt omgaan met tegenspel (‘Genieten van weerstand’) en verrdiept zich in de essentie van ‘waarderend communiceren’ bij (publieke) botsingen (www.dewaardering.com)

Alle publicaties van Guido Rijnja
  • Zesentwintig wetten en honderden regelingen maken in 2021 plaats voor de Omgevingswet. En die ene wet gaat uit van het principe ‘ja, mits’. Dat nieuwe uitgangspunt levert misschien nog wel meer winst op dan het opruimen van de oude bureaucratische wirwar van wetten en regelingen, want het daagt gemeenten uit om in eerste instantie mee...