Hans Bosselaar

Onderzoeker aan de Vrije Universiteit

Hans Bosselaar is docent en onderzoeker op het terrein van governance van de sociale verzorgingsstaat. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de lokale invulling van bestuur en beleid rond uitkeringen, voorzieningen en reïntegratie. Bosselaar is sinds 2015 programmaleider van een groot onderzoeksprogramma over de governance van de integratie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Hij doet dit in het kader van de kenniswerkplaats Lokaal15, waarin de VU samenwerkt met Divosa, tientallen gemeenten, cliëntenorganisaties en professionals. Bosselaar is de academic manager van de kenniswerkplaats.

Alle publicaties van Hans Bosselaar