Henk Bruning

Trainer goed bestuur & integriteit

Henk Bruning is een gedreven trainer in organisatieontwikkeling en personeelsbeleid. Zijn passie is goed bestuur en integriteit. Hoe overheden, bedrijven en burgers beter kunnen werken aan een plezierige samenleving, prikkelt zijn nieuwsgierigheid. Henk werkt zowel in Nederland als internationaal.

Alle publicaties van Henk Bruning
  • De coronacrisis stelt ons als samenleving voor ethische dilemma’s, ziet Henk Bruning. Uitspraken over ethiek van de Denker des Vaderlands konden rekenen op een flinke dosis kritiek, maar volgens Bruning stelde hij de juiste vragen. Het stellen van die vragen helpt ons als individu, als medische stand, als overheid en als samenleving om de juiste...
  • De zeven beginselen van goed bestuur
    Het ministerie van BZK hanteert zeven beginselen van goed bestuur, maar die zijn lang niet bij elke ambtenaar bekend. Henk Bruning en Hans Stukart pleiten voor een leerprogramma over de zeven beginselen van goed bestuur. Dat leert ambtenaren om te gaan met morele dilemma’s en bereidt hen voor op deugdelijk bestuur rondom de complexe maatschappelijke...