Huub Linthorst

Jurist en auteur

Huub Linthorst (1945) studeerde rechten aan de RU Leiden. Hij werkte vanaf 1971 als beleidsjurist, wetgevingsjurist en juridisch adviseur op de ministeries van Binnenlandse Zaken, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en Economische Zaken. Op Economische Zaken was hij sinds 1999 directeur Wetgeving en Juridische Zaken. Na zijn pensionering in 2010 was hij lid van verschillende commissies, waaronder de Selectiecommissie rechterlijke macht en de Kwaliteitscommissie BIBOB. Hij publiceerde eerder in onder meer het Nederlands Juristenblad en het Hollands Maandblad.

Alle publicaties van Huub Linthorst