Huub Linthorst

Jurist en auteur

Huub Linthorst (1945) studeerde rechten aan de RU Leiden. Hij werkte vanaf 1971 als beleidsjurist, wetgevingsjurist en juridisch adviseur op de ministeries van Binnenlandse Zaken, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en Economische Zaken. Op Economische Zaken was hij sinds 1999 directeur Wetgeving en Juridische Zaken. Na zijn pensionering in 2010 was hij lid van verschillende commissies, waaronder de Selectiecommissie rechterlijke macht en de Kwaliteitscommissie BIBOB. Hij publiceerde eerder in onder meer het Nederlands Juristenblad en het Hollands Maandblad.

Alle publicaties van Huub Linthorst
  • Wij hebben in Nederland één Staten-Generaal, maar zo algemeen als die naam suggereert, zijn ze niet. Wij hebben vooral twee Kamers: een Eerste en een Tweede. Veel gezamenlijkheid tussen die twee instituten is er niet. De nood moet wel erg hoog zijn gestegen voordat de Staten-Generaal in verenigde vergadering bijeen moeten komen: in geval van...