Ilsa de Jong, Jorgen Schram en Mark van Twist

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verzorgt postacademische opleidingen. Aan de NSOB zijn vanaf haar oprichting in 2006 tal van Nederlandse universiteiten gelieerd. Tevens vervult de NSOB de rol van denktank. Op deze manier hoopt de NSOB bij te dragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar bestuur en publieke sector.

Alle publicaties van Ilsa de Jong, Jorgen Schram en Mark van Twist