Ira Helsloot

Hoogleraar Besturen van Veiligheid

Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij onder meer lid van de Raad van Advies Integrale Veiligheid MBO en lid Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid bij het ministerie van Defensie en voorzitter van Crisislab.

Alle publicaties van Ira Helsloot