Jaap Uijlenbroek

Hoogleraar Arbeidsverhoudingen Publieke Sector Universiteit Leiden

Jaap Uijlenbroek is hoogleraar Arbeidsverhoudingen Publieke Sector aan de Universiteit Leiden op de door CAOP in stand gehouden Albeda Leerstoel. Uijlenbroek studeerde informatica en bestuurskunde en is gepromoveerd aan de TU Delft. Na negen jaar als consultant gewerkt te hebben, heeft hij diverse ambtelijke leidinggevende functies vervult waaronder Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie en Directeur-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. Momenteel is hij ook Directeur-Generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Alle publicaties van Jaap Uijlenbroek
  • Met het rapport Sturen én Verbinden Naar een toekomstbestendige Rijksoverheid geeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) gevraagd advies aan het kabinet over het politieke en ambtelijke functioneren van de rijksoverheid. De belangrijkste aanbevelingen zijn: (1) bevorder dat het kabinet meer als een eenheid functioneert, (2) zet in op ‘betere’ in plaats van ‘kleinere’...