Jan-Kees Helderman

Hoogleraar Sociaal beleid en bestuur

Jan-Kees Helderman is hoogleraar sociaal beleid en bestuur aan de opleiding bestuurskunde van de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit. Daarnaast is hij vice decaan onderzoek van deze faculteit. Zijn onderzoek richt zich op besturingsvraagstukken in en van het sociaal domein, in het bijzonder de jeugdzorg.

Alle publicaties van Jan-Kees Helderman
  • In zijn oratie gaat Jan-Kees Helderman in op vraagstukken in het sociaal domein, in het bijzonder in de jeugdzorg, en op de vraag hoe we ons maatschappelijk probleemoplossend en lerend vermogen kunnen vergroten. Daarvoor is onder andere een politiek-bestuurlijke infrastructuur nodig, waarbij betrokken partijen in elkaar investeren, elkaars werelden leren kennen en kennis delen. Vroeger...